Als verloskundige (werkzaam tot 2019) behoorde het klieven tot mijn kunde. Nu ik niet praktiserend meer ben, klief ik zelf niet meer. Ik erken de problematiek en ben een voorstander van klieven indien nodig. Maar ook wil ik onnodig klieven voorkomen, en (eerst) graag met je kijken naar hoe de situatie met voeden verbeteren kan. Het klieven blijft een (gevoelige) ingreep en het kan tijd en energie kosten voordat je verbetering merkt na klieven. Ik bied je graag begeleiding daarbij.