CORONA Richtlijn van de Nederlandse vereniging van Lactatiekundigen (NVL) waar ik bij aangesloten ben hier te lezen: Werkwijze-LK-IBCLC-NVL-februari-2021 De Nederlandse Beroepsvereniging van Lactatiekundigen (NVL) de WHO en de wet stellen eisen aan de kwaliteit van handelingen van lactatiekundigen. Meer informatie daarover volgt binnenkort. WHO De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van…