Borstvoeding

Onderwerpen voorlichting over borstvoeding

Deze onderwerpen komen aan de orde in de basis van de voorlichting over het starten met borstvoeding: hoe werkt het? Anatomie, hormonen en instincten de eerste momenten met de baby het nut en gebruik maken van huid op huid contact belang van colostrum het op gang brengen en stimuleren van de borstvoeding gebruik van handen (massage, stimulatie, compressie, handkolven) samenwerking tussen moeder en kind (talenten, reflexen, instincten, Baby Led Attachement) voorkómen van pijnklachten oorzaken van pijnklachten (positie, spruw, tongriempjes ed.) manieren van…

Read More

(H)erkennen en beleid bij te korte tongriem

Gastlessen voor collega verloskundigen, lactatiekundigen, kraamverzorgenden en andere geïnteresseerden Wat kunnen jullie na de gastles…? verschillende gradaties herkennen etiologie verwoorden tekenen restrictie benoemen, op korte en lange termijn de verschillende aspecten van mondonderzoek kunnen beschrijven (Hazelbaker, Kotlow etc) aandachtspunten bij klieven benoemen bij verschillende gradaties beleid aanpassen rondom borstvoeding bij restrictieve tongriem gerichte nazorg inzetten na het klieven onderscheid maken wanneer wel/niet klieven of doorverwijzen wettelijke kaders begrijpen… Ik denk dat we verschil kunnen maken als we (h)erkennen welke invloed een (te)…

Read More
Borstvoeding volgens Nancy Mohrbacher

Begeleiding bij borstvoeding

Borstvoeding, goed voor iedereen of een uitdaging?Als lactatiekundige IBCLC, vroedvrouw en coach begeleid ik je bij de vragen die je hebt over borstvoeding. Je krijgt de informatie en begeleiding die jij gebruiken kan. Borstvoeding geven aan je kind is het gezondste wat er is, zoals het bedoeld is misschien wel. Het kan heel fijn zijn, voor moeder en kind, en soms een hele uitdaging. Ook als het prima gaat, heb je soms gerichte vragen of wil je iets veranderen. Ik kijk…

Read More
Agenda
Social media

Facebook
Contact

Marieke van Luin

Amsterdam

Bel 06-1541 7909

of mail naar mammaminds@gmail.com

©Mamma Minds, alle rechten voorbehouden